fredag den 17. november 2006

De nya stadgarna

Hejsan, alla tilsammans.
Via linken SKS-stadgar kommar ni åt de nya, redigerade stadgarna, som vi har aksepterad vid årsstämman i Köpenhamn den 20 maj 2006.
Några flere ändrinar blev diskuterat, men inte aksepterad/beslutat vid denna årsstämman, och jag vet at inte alla er nöjd med detta - men det er fakta, att vi inte röstade om de föreslagarna , så de får venta til vores nästa årsstämma, i Finland 2007.
Men "do not despair" - jag hittar inte det skandinaviska ordet for "despair", sorry...
Ingen - jag vågar att lova detta - ingen vil säja någonting, om enskilda medlemssällskaper utser 3, 5, 7 eller 327 människor för att välja sitt lands kandidat for Glasnyckeln - det som gäller er att juryen for självaste Glasnyckeln til slut består av tre personer - dvs när det er dags att välja mellan de fem, nordiska kandidatarna.
Men för vi träffas i Finland nästa är får vi utreda denna saken, vi skal ha glasklare regel for hur det ska se ut med juryerna och hur de skal fungera. Melda er om ni har konkreta föreslag pg. detta emnet!

Ingen kommentarer: