mandag den 2. maj 2005

Glasnyckel eller Oscar?

Jag vill inte lägga mig i den intressanta norsk-danska debatten om film/tv-manus är litteratur eller inte, men kan som teaterkritiker i mer än 30 vidimera att till det svåraste i det jobbet hör att klart se och fatta skillnaden mellan pjästext ("manus"), regi och skådespelarinsats – och att efter att ha tittat på de norska dvd-skivorna och läst åtminstone delar av det manus som ligger till grund för tv-serien är åtminstone jag inte kapabel att entydigt skilja ut vad som är Glasnyckel-material och vad som mera lämpar sig för en Oscar.

Bo Lundin,
som sitter i svenska Glasnyckel-juryn

Ingen kommentarer: