fredag den 13. maj 2005

Ingen norske stemmer

Den norske Glasnögle-jury avstår fra at stemme på de fire kandidater som er nomineret til Glasnöglen i år. Det gav Berit Reiss-Andersen, den norske juryens formand, bekandt, i en e-mail til alle jurymedlemmer og vice-presidenter i dag. Som bekandt, er dette års norske kandidat blivet udelukket fra Glasnögle-kompetitionen i år, pga at det er et tv-manuskript, og anses derfor ikke at opfylde SKS-stadgar vedrörende hvad kan aksepteres som Glasnögle-material.
Den beslut, at udelukke den norske kandidat, var resultatet av en langtidig prosess, hvor vice-presidenter og/eller juryformænd i de andre Nordiske land har avvist tv-manusen, efter at de havde konfereret med medlemmer i deres respektive foreninger.
At vores norske kollegaer ikke er tilfreds med denne beslut er forståeligt. At de vælger at reagere på den beslut på denne måde er dérimod beklageligt, men forhåbentligt er hele denne sagen - fra A til Ö - en undtagelse, som vi kan undgå i fremtiden.
Dér har været tale om en "strid" omkring den norske kandidatens nominering og udelukkelse.
Det er et ord, et begreb, som vi - efter min mening i det mindste - skulle undvige. SKS er en demokratisk forening, sammensat av fem foreninger i ligeså mange demokratiske land.
At dér opstår uenigheder og problemer kan vel aldrig forhindres, og det er måske lige så urealistiskt som uönskensvært at håbe at dér altid hersker en fuldkommen harmoni. Men problemer og konflikter er noget helt andet end strid, især i en demokratisk forening, ikke mindst når foreningens hele tilværelse drejer sig om fælles intresser - som er tilfældet her.
Årsmödet i Köbenhavn er usædvanligt internationalt - alle medlemsforeninger har mindst 4 deltagere præsent - og derfor også usædvanligt representativt for hele organisationen. Jeg nægter derfor at tro, at det ikke lykkes os at finde frem til lösninger til de diverse problemer som SKS står fremme for nufortiden, til gode for alle nordiske krimiforfattere.
Som jeg har sagt för, så har det hidttils været et ret sukséssrigt samarbejde, og Glasnöglen har åbnet mange dör, som ellers ville være lukket for nordiske krimiforfattere. Og det gælder ikke bare de 12 forfattere, som har fået Glasnöglen, men også dem som er blivet nomineret og nordiske krimiforfattere i det hele.
Dér råder derfor ingen tvivl om det, at det er vigtigt at SKS fortsætter sit arbejde. Hvordan det skal gå videre, det bliver sikkert diskuteret på årsmödet. Men de, som ikke kommer til Köbenhavn, kan også sige sin mening om det, her på bloggen. Og de ikke bare kan det, de bedes ligefrem at göre det. Nu.
Ævar Örn.

Ingen kommentarer: